ورود/ثبت نام

جستجو

موسسه بیوزوم

نگاهی موشکافانه به دنیای زیست شناسی و علوم اعصاب

تعداد دوره‌ها

۰

دانش آموزان

۰

موسسات همکار

۰

موسسه بیوزوم | آموزش تخصصی علوم اعصاب و زیست شناسی

موسسه بیوزوم با تمرکز بر روی کشف و پرورش استعدادهای علمی و علاقه‌مند به حوزه‌های علوم اعصاب و تمامی گرایشات زیست شناسی اقدام به طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی می‌کند. به طوری که دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند با گذراندن آموزش‌های مربوطه، در مسابقات و المپیادهای علمی شرکت کرده و نتیجه‌ی مطلوبی را توام با یادگیری به دست آوردند.

آکادمی بیوزوم

دوره‌های آموزشی
مسابقات دانش مغز
دوره‌های آموزشی مسابقات دانش مغز
کاور دوره پنجم برین بی
دوره برین بی فصل پنجم: تهدید امپراطوری
فروش ویژه
۴۳۹,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاور دوره چهارم برین بی
دوره برین بی فصل چهارم: دروازه‌های قلعه
فروش ویژه
۳۴۷,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کاور دوره سوم برین بی
دوره برین بی فصل سوم: حماسه پادشاه از آغاز تا پایان
فروش ویژه
۱۵۷,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کاور دوره دوم برین بی
دوره برین بی فصل دوم: آشنایی با پادشاه
فروش ویژه
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کاور دوره اول برین بی
دوره برین بی فصل اول : شگفتی‌های امپراطوری اعصاب
فروش ویژه
۳۴۷,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دوره‌های آموزشی
زیست دهم
دوره‌های آموزشی زیست دهم
دوره زیست دهم فصل هفتم
دوره زیست دهم فصل هفتم : جذب و انتقال مواد در گیاهان
فروش ویژه
۱۴۲,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دهم فصل ششم
دوره زیست دهم فصل ششم : از سلول تا گیاه
فروش ویژه
۱۴۲,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دهم فصل پنجم
دوره زیست دهم فصل پنجم : دفع مواد زائد
فروش ویژه
۱۳۳,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دهم فصل چهارم
دوره زیست دهم فصل چهارم : گردش مواد
فروش ویژه
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دهم فصل سوم
دوره زیست دهم فصل سوم : تبادلات گازی
فروش ویژه
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دهم فصل اول
دوره زیست دهم فصل اول : دنیای زنده
فروش ویژه
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دوره‌های آموزشی
زیست دوازدهم
دوره‌های آموزشی زیست دوازدهم
دوره زیست دوازدهم فصل پنجم
دوره زیست دوازدهم فصل پنجم از ماده به انرژی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دوازدهم فصل هفتم فناوری‌های نوین زیستی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دوازدهم فصل ششم از انرژی به ماده
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دوازدهم فصل هشتم
دوره زیست دوازدهم فصل هشتم رفتارهای جانوران
۱۷۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دوازدهم فصل چهارم تغییر در اطلاعات وراثتی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دوازدهم فصل سوم
دوره زیست دوازدهم فصل سوم انتقال اطلاعات در نسل‌ها
۱۱۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دوازدهم فصل دوم
دوره زیست دوازدهم فصل دوم جریان اطلاعات در سلول
۲۱۰,۰۰۰ تومان
دوره زیست دوازدهم فصل اول
دوره زیست دوازدهم فصل اول مولکول‌های اطلاعاتی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فروشگاه بیوزوم

پیشنهادهای
شگفت‌انگیز بیوزوم

خرید کتاب تبار انسان
خرید کتاب تبار انسان
فروش ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
خرید کتاب رمز‌گشایی از داروین، مهندسی ژنتیک و آینده بشریت
خرید کتاب رمز‌گشایی از داروین، مهندسی ژنتیک و آینده بشریت
فروش ویژه
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
خرید کتاب باشگاه مغز 3
خرید کتاب باشگاه مغز ۳
فروش ویژه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ماگ میکروبیولوژی طرح دنیای میکروب‌ها – کد ۱۲۵
فروش ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ماگ میکروبیولوژی طرح محیط کشت – کد ۱۲۴
فروش ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ماگ میکروبیولوژی طرح میکروسکوپ – کد ۱۱۲
فروش ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ماگ بیوشیمی طرح I Love biochemistry – کد ۱۰۱
فروش ویژه
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ماگ بیوتکنولوژی طرح آزمایشگاه – کد ۱۰۳
فروش ویژه
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

مجله بیوزوم | نگاهی موشکافانه به مطالب علمی