ورود/ثبت نام

جستجو

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
پیشنهادهای
شگفت‌انگیز بیوزوم
ساعت
دقیقه
ثانیه
خرید کتاب تبار انسان
خرید کتاب تبار انسان
فروش ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
خرید کتاب رمز‌گشایی از داروین، مهندسی ژنتیک و آینده بشریت
خرید کتاب رمز‌گشایی از داروین، مهندسی ژنتیک و آینده بشریت
فروش ویژه
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
خرید کتاب باشگاه مغز 3
خرید کتاب باشگاه مغز ۳
فروش ویژه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ماگ میکروبیولوژی طرح دنیای میکروب‌ها – کد ۱۲۵
فروش ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ماگ میکروبیولوژی طرح محیط کشت – کد ۱۲۴
فروش ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ماگ میکروبیولوژی طرح میکروسکوپ – کد ۱۱۲
فروش ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ماگ بیوشیمی طرح I Love biochemistry – کد ۱۰۱
فروش ویژه
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
ماگ بیوتکنولوژی طرح آزمایشگاه – کد ۱۰۳
فروش ویژه
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
دسته‌بندی‌های فروشگاه بیوزوم
جدیدترین کتاب‌های علمی عمومی
خرید کتاب ماشین ژن (مسابقه برای رمز‌گشایی اسرار ریبوزوم)
خرید کتاب ماشین ژن (مسابقه برای رمز‌گشایی اسرار ریبوزوم)
۴۷,۰۰۰ تومان
خرید کتاب دگرگونی‌های بزرگ
خرید کتاب دگرگونی‌های بزرگ
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید کتاب مغز: داستان شما
خرید کتاب مغز: داستان شما
۱۰۵,۰۰۰ تومان
خرید کتاب ساعت ‌ساز نابینا
خرید کتاب ساعت ‌ساز نابینا
۱۸۰,۰۰۰ تومان
خرید کتاب مغز: موتور رابطه
خرید کتاب مغز: موتور رابطه
۷۵,۰۰۰ تومان
خرید کتاب گونه‌های شگفت‌انگیز
خرید کتاب گونه‌های شگفت‌انگیز
۱۸۸,۰۰۰ تومان
خرید کتاب مغز سبک‌مغز
خرید کتاب مغز سبک مغز
۱۹۹,۰۰۰ تومان
خرید کتاب ژن بد اخلاق آزمایش و غربالگری و سقط جنین گزینشی
خرید کتاب ژن بد اخلاق آزمایش و غربالگری و سقط جنین گزینشی
۶۳,۰۰۰ تومان
خرید کتاب مغز جنسیت‌ زده
خرید کتاب مغز جنسیت‌ زده
۴۰۵,۰۰۰ تومان
خرید کتاب زیست‌شناسی در چند دقیقه
خرید کتاب زیست‌شناسی در چند دقیقه
۸۹,۰۰۰ تومان
ماگ‌های جذاب بیوزوم
جدیدترین‌های
فروشگاه بیوزوم
جدیدترین‌های فروشگاه بیوزوم
خرید کتاب ماشین ژن (مسابقه برای رمز‌گشایی اسرار ریبوزوم)
خرید کتاب ماشین ژن (مسابقه برای رمز‌گشایی اسرار ریبوزوم)
۴۷,۰۰۰ تومان
خرید کتاب دگرگونی‌های بزرگ
خرید کتاب دگرگونی‌های بزرگ
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید کتاب مغز: داستان شما
خرید کتاب مغز: داستان شما
۱۰۵,۰۰۰ تومان
خرید کتاب ساعت ‌ساز نابینا
خرید کتاب ساعت ‌ساز نابینا
۱۸۰,۰۰۰ تومان
خرید کتاب مغز: موتور رابطه
خرید کتاب مغز: موتور رابطه
۷۵,۰۰۰ تومان
خرید کتاب گونه‌های شگفت‌انگیز
خرید کتاب گونه‌های شگفت‌انگیز
۱۸۸,۰۰۰ تومان
خرید کتاب مغز سبک‌مغز
خرید کتاب مغز سبک مغز
۱۹۹,۰۰۰ تومان
خرید کتاب ژن بد اخلاق آزمایش و غربالگری و سقط جنین گزینشی
خرید کتاب ژن بد اخلاق آزمایش و غربالگری و سقط جنین گزینشی
۶۳,۰۰۰ تومان
خرید کتاب مغز جنسیت‌ زده
خرید کتاب مغز جنسیت‌ زده
۴۰۵,۰۰۰ تومان
خرید کتاب زیست‌شناسی در چند دقیقه
خرید کتاب زیست‌شناسی در چند دقیقه
۸۹,۰۰۰ تومان