کلاس آموزشی آنلاین مسابقات دانش مغز – برین بی مرحله‌ی اول
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آموزشی مسابقات دانش مغز – برین بی مرحله‌ی دوم
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آموزشی آنلاین بیولوژی کمپبل
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آموزشی آنلاین بیولوژی سولومون
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آموزشی المپیاد زیست – مرحله اول
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کلاس آموزشی زیست متوسطه دوم
۰ تومان